Apel Jasnogórski w kaplicy Domu Prymasa Polski, 18.12.2022 Gniezno

Tekst rozważań Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka podczas Apelu Jasnogórskiego w kaplicy Domu Prymasa Polski, podczas nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 18 grudnia 2022. 

„Boga Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja! U Twego Syna Gospodyna Matko zwolena Maryja. Ziści nam, spuści nam. Kyrie eleison”. Tymi słowami, które od wieków wybrzmiewają na gnieźnieńskim wzgórzu Lecha, chcemy przez Ciebie Matko wielbić Twojego Syna, który wraz z Tobą w jasnogórskim znaku, nawiedza dziś tę prymasowską kaplicę.

To właśnie Ty, jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii poczynasz, rodzisz i przynosisz nam Jezusa – Emanuela. Tak, to dzięki Tobie Bóg jest z nami i przyjmując Ciebie w znaku Ikony Nawiedzenia, wielbimy Tego, którego nieustannie nam wskazujesz, Twojego umiłowanego Syna.

Chcemy wsłuchać się w słowa Archanioła Gabriela, które kieruje dziś do św. Józefa i jak on pragniemy wziąć Ciebie pod nasz dach, bo uwierzyliśmy, że z Ducha Świętego jest to wszystko, co z sobą przynosisz.

To Duch Święty przywiódł Cię w znaku Ikony Nawiedzenia do parafii archidiecezji gnieźnieńskiej, z których blisko 250 już odwiedziłaś. Dziękujemy Ci za ten dar, za dziesiątki tysięcy osób, które za świętą Elżbietą mogły zawołać: „a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Dziękujemy Ci za przyprowadzenie tak wielkiej rzeszy ludzi do sakramentu pojednania, za wszystkich chorych i cierpiących, którzy przyjęli sakrament namaszczenia, za każdego, który w nocnym czuwaniu trwał na modlitwie przed Twym obliczem. Naprawdę z Ducha Świętego jest to, co towarzyszy Twej obecności. Bądź z nami nadal w czasie nawiedzenia gnieźnieńskich wspólnot oraz okolicznych parafii.

Przychodzisz do nas w IV niedzielę Adwentu, w przededniu Bożego Narodzenia, stąd pragniemy prosić Cię, byś wybłagała nam łaskę pokoju i pojednania. Niech Nowonarodzony Chrystus przemieni serca nas wszystkich. Niech uleczy rany bolesnych podziałów w naszej ojczyźnie, tak by przeciwnicy podali sobie dłonie. Uproś u Twego Syna dar pokoju dla narodu ukraińskiego, niech Ten, który jak sama powiedziałaś „strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych”, przyniesie niepodległość i prawdziwą wolność Ukrainie. Otocz opieką wszystkich, którzy doświadczają trudności związanych z obecną sytuacją gospodarczą, daj nadzieję tym, którzy z niepokojem patrzą w przyszłość swoich rodzin.

Powierzamy Ci Matko ten dom i wszystkich, którzy w nim mieszkają i pracują, powierzamy Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, powierzamy księży arcybiskupów seniorów, księdza biskupa i wszystkich kapłanów. Oddajemy Ci w opiekę całą archidiecezję gnieźnieńską.

Przyjdź do dzieci, aby pod Twym matczynym płaszczem znalazły bezpieczeństwo i przestrzeń do prawdziwego rozwoju.

Spójrz na ludzi młodych i pobudź ich serca, przyjdź do tych, którzy słyszą głos wzywający na drogę życia kapłańskiego i zakonnego.

Przyjdź do małżeństw, które przeżywają trudności i wyproś dla nich łaskę pojednania.

Spójrz na rodziców oczekujących potomstwa, wesprzyj także tych, którzy przeżywają żałobę po stracie dziecka.

Przyjdź do ludzi samotnych i otwórz ich serca na ludzi potrzebujących miłości.

Spójrz na tych, którzy znaleźli schronienie w naszej ojczyźnie i na tych, którzy ich przyjęli.

Przyjdź do chorych i cierpiących, wyproś cierpliwość i odwagę dla tych, którzy im pomagają.

Spójrz na kapłanów i wesprzyj ich w codzienności, tak by nigdy nie ustali w gorliwości.

Przyjdź do wspólnot zakonnych, przynieś im pokój i prawdziwą radość.

Przyjdź Matko i porusz serca osób starszych, uciesz ich swoją obecnością, jak uradowałaś św. Elżbietę.

Bądź z tymi, którzy umierają, zaprowadź ich przed oblicze Twego Syna.

Módlmy się w tych wszystkich intencjach rozważając piątą tajemnicę chwalebną: „Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi”.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter