Ewangelizacja to świadectwo nie strategia

„Ewangelizacja nie jest jakąś strategią czy sposobem na pozyskiwanie nowych uczniów. Nie dotyczy jedynie wyboru takiej czy innej metody działania. U jej podstaw leży zawsze żywa więź z Bogiem, świadectwo miłości Chrystusa i nasza jedność z Nim” – przypomniał we wtorek 6 września w Gnieźnie abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. podczas odbywającego się w Gnieźnie XXVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. W homilii Mszy św. rozpoczynającej drugi dzień spotkania nawiązał do ponad trzydziestoletniej działalności federacji podkreślając, że nie tylko przyczyniła się ona do umocnienia więzi środowiska bibliotek kościelnych w Polsce, ale nade wszystko owocnie realizowała swój podstawowy cel czyli wspomaganie ewangelizacyjnej misji Kościoła, która jest kontynuacją misji samego Jezusa Chrystusa.

„Ewangelizacja nie jest jakąś strategią czy sposobem na pozyskiwanie nowych uczniów. Nie dotyczy jedynie wyboru takiej czy innej metody działania. U jej podstaw leży zawsze żywa więź z Bogiem, świadectwo miłości Chrystusa i nasza jedność z Nim” – podkreślił Prymas dopowiadając, że ważny jest w niej zatem nie tyle wybór środków, co świadomość celu, „ku czemu wszystko powinno zmierzać”.

Abp Polak przypomniał również, że do udziału w tej misji zaproszeni są wszyscy ochrzczeni, ale nie na zasadzie „wykwalifikowanych pracowników”, ale uczniów-misjonarzy świadomych, że fundamentem ich działania jest właśnie chrzcielne obdarowanie.

Udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła – tłumaczył dalej metropolita gnieźnieński – to wreszcie nie tylko działanie w samym Kościele, ale nade wszystko posługa w misji dla świata, coś z owego słyszanego w dzisiejszej Ewangelii „bycia Jezusa wśród ludzi”, „wmieszania się w tłum”.

„On jest pośród ludzi, pozwala się dotknąć, pozwala, by Mu zadawano pytania. I taki musi być Kościół, bliski ludziom. Wszystko więc co czynicie, by wspólnie to dzieło realizować, by jednoczyć siły, musi zawsze zmierzać do tego, aby nasze biblioteczne zasoby były rzeczywiście bliskie ludziom. Logika zamknięcia jest bowiem jałowa i pełna nieporozumień, a logika współpracy, dialogu i spotkania łączy i jednoczy, czyniąc ten wspólny, ewangelizacyjny wysiłek prawdziwie owocnym” – mówił na koniec Prymas Polski.

homilia Prymasa Polski

W trzydniowym zjeździe, który rozpoczął się w poniedziałek 5 września i potrwa do 7 września uczestniczy ok. sześćdziesięciu przedstawicieli bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji „Fides”. Zjazd współorganizuje Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a uczestników gości gnieźnieńskie seminarium i Centrum Edukacyjno-Formacyjne.

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” powstała w 1991 roku, a cztery lata później, w 1995 została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Obecnie zrzesza 83 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Fot. B. Kruszyk

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter