Dziękczynienie na Jasnej Górze

 Główne uroczystości ku czci Królowej Polski przeżywane były w duchu wdzięczności za opiekę Maryi nad polskim narodem oraz za życie i posługę kard. Wyszyńskiego. Wraz z pielgrzymami dziękowali za to polscy biskupi m.in. abp Wojciech Polak.

Sumę odpustową z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i tysięcy wiernych celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Generał Zakonu Paulinów zachęcał, by nauczanie bł. Prymasa było dla nas inspiracją w trudnym czasie niepokoju, byśmy jego wzorem wiązali nasze życie z Maryją. „Chociaż dla wielu z nas wielki Prymas Tysiąclecia jest już postacią z odległej historii, to nie chcemy, aby jego ewangeliczne przesłanie, doświadczenie wiary oraz zawierzenie Maryi zostało zamknięte w beatyfikacyjnym obrazie” – mówił o. Arnold Chrapkowski.

Abp Stanisław Gądecki przypomniał w kazaniu, że kard. Wyszyński był „człowiekiem wolnym i uczył nas prawdziwej wolności i tego, że rzeczy Bożych na ołtarzach cezara składać nie wolno”. Podkreślał, że dziś żyjemy „na krawędzi czasu” i nie tylko odmawia się posłuszeństwa Bogu, ale nawet kwestionuje Jego istnienie. Zauważył, że wojna jest wynikiem zwalniania się człowieka od wszelkich norm Boskiego prawa.

Kaznodzieja podkreślał, że jest dumny z postawy rodaków, którzy hojnie udzielają pomocy ofiarom wojny w Ukrainie, a w szczególności tych, którzy przyjmują uchodźców do swoich domów.

„W ten sposób Polacy dają całemu światu godny naśladowania przykład chrześcijańskiego miłosierdzia. Dzięki temu cud pojednania polsko-ukraińskiego w miłości i w prawdzie przybliża się do nas wielkimi krokami” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu wyraził też ból z powodu śmierci górników w ostatnich katastrofach i przypomniał, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy.

Podczas sumy odpustowej tradycyjnie ponowiony został Millenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości z 3 maja 1966 roku. Pragnieniem bł. kard. Wyszyńskiego było, by katolicy pozostali wierni zobowiązaniom tych przyrzeczeń, by przyjęli także odpowiedzialność za Kościół.

W darach ofiarnych Instytut Prymasa Wyszyńskiego złożył ornat z wizerunkiem błogosławionego. Przedstawiciele Poczty Polskiej przekazali zaprezentowany dziś i wprowadzony do obiegu dla uczczenia Maryi i podkreślenia Jej roli w życiu polskiego narodu znaczek z wizerunkiem Królowej Polski i polskim godłem.

We Mszy św. licznie uczestniczyli pielgrzymi z kraju i zagranicy. Obecna była m.in. s. Nulla ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Modliła się także prawie 40-osobowa grupa polskich dzieci z Litwy, realizująca projekt edukacyjny „Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim”.

za KAI
Fot. BP KEP
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter