Dar nie wyklucza zmagania

„Dar nie wyklucza zmagania. Ono jest nieodłączne od naszego życia i z całą mocą przypomina nam o jego prawdziwości i konkretności” – mówił abp Wojciech Polak do księży, którzy dziękowali 29 maja w katedrze gnieźnieńskiej za ćwierćwiecze święceń kapłańskich.

Wspólnie z Prymasem Polski i kapłanami jubilatami Mszę św. dziękczynną celebrował bp senior Bogdan Wojtuś, ks. kan. Jan Kasprowicz oraz kapłani przeżywający inne jubileusze. Obecni byli także najbliżsi i parafianie jubilatów oraz członkowie Rodziny Radia Maryja Gniezna i okolic, którzy podziękowali kapłanom wręczając każdemu różę. Podczas Mszy św. wspominano także abp. seniora Henryka Muszyńskiego, który przed 25 laty w katedrze gnieźnieńskiej udzielił jubilatom święceń kapłańskich. Przywołując tamten moment abp Wojciech Polak powtórzył wskazanie, które wówczas z ust szafarza święceń usłyszeli, aby światło Ewangelii stało się programem ich życia. To światło – mówił nawiązując do czytań – wciąż przypomina, że nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca z powodu Jezusa, żeby nie otrzymał stokroć więcej. „Wydaje mi się, że skoro dziś tutaj jesteście, skoro razem dziękujecie dziś Bogu za dar i łaskę powołania, dziękujecie za sakrament święceń, sami niejednokrotnie, w ciągu tych minionych dwudziestu pięciu lat, doświadczyliście prawdy tych Chrystusowych słów” – mówił Prymas Polski.

Przypomniał również za św. Janem Pawłem II, że każdy kapłan powinien nieustannie pogłębiać w sobie ducha wdzięczności za liczne dary otrzymane w życiu, w szczególności za dar wiary, której stał się głosicielem. „Nasze codzienne stawanie przy ołtarzu, by wraz z Jezusem Chrystusem ofiarować Bogu siebie za zbawienie świata, jest Jego drogą do domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, które On sam, nasz Mistrz i Nauczyciel, dał nam i powierzył naszej kapłańskiej służbie i trosce” – przypomniał abp Polak dodając, że nie jest i nigdy nie będzie to droga łatwa. „Dar nie wyklucza zmagania – tłumaczył. – Ono jest nieodłączne od naszego życia i z całą mocą przypomina nam o jego prawdziwości i konkretności, o konieczności naszego zaangażowania i odważnego podejmowania wyzwań, które napotykamy” – mówił dodając za papieżem Franciszkiem, że kapłan, który zaczyna szukać tego, co mu się podoba, który ocenia swoją posługę na podstawie własnych osiągnięć i zadowala się okazywanym poważaniem, jest kapłanem „przeciętnym, albo jeszcze gorzej”.

homilia Prymasa Polski

Prymas przypomniał też, że kapłan nie jest superbohaterem, który zniża się na spotkanie ze śmiertelnikiem, ale jest posłany ze świadomością, że mu wybaczono. „Sądzę, że po dwudziestu pięciu latach można się już doskonale przekonać, że tak naprawdę tylko w Chrystusowym przebaczeniu jest nasza siła i że to właśnie On swą miłosierną łaską leczy nas i uwalnia nas od naszych złudzeń, i pozwala nam wciąż na nowo, w odnowiony i twórczy sposób, powtarzać, że naprawdę opuściliśmy wszystko, oddajemy wszystko i idziemy za Tym, który jest naszym Mistrzem i Panem” – mówił na koniec abp Wojciech Polak.

Za dar powołania i ćwierćwiecze służby Bogu i Kościołowi dziękowało ponad dwudziestu kapłanów, którzy 29 maja 1993 roku przyjęli święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. Dwóch z nich święcenia otrzymało w katedrze poznańskiej, jeden we włocławskiej, a dziś posługują w archidiecezji gnieźnieńskiej. W modlitwie powszechnej wraz z wiernymi prosili za Kościół, biskupów, rodziny, seminaria duchowne, aby dobrze przygotowywały do kapłaństwa i życia zakonnego, a także za zmarłych wykładowców gnieźnieńskiego PWSD.

Fot. B. Kruszyk
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter