Nie ulec pokusie normalności

Różaniec do granic

Prymas dla Aletei

Idziemy do Boga przez Maryję

Lednica Motocyklisty w Gnieźnie

Półwiecze Duszpasterstwa Rodzin

Bajki, które uczą

Wizyta parlamentarzystów z Iraku

Kapelani strażaków w Gnieźnie

Tom drugi

Siła Królowej, która jest Matką

Potrzeba misji „twarzą w twarz”

Gramatyka dialogu

U Królowej Krajny

Bogu chwała, ludziom wdzięczność