Bóg jest zawsze po stronie cierpiącego

„Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego” – mówił za Janem Pawłem II Prymas Polski abp Wojciech Polak, wprowadzając 22 października relikwie świętego papieża do kaplicy Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.Od trzech lat znajdują się tam relikwie błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

W wygłoszonej homilii abp Wojciech Polak wielokrotnie przywoływał nauczanie i świadectwo św. Jana Pawła II, który – jak mówił – „sam przecież w swym ziemskim życiu był tak głęboko naznaczony stygmatem choroby i cierpienia”.

„Gdy dziś, po latach,  czytamy to, co wówczas pisał, że choroba i cierpienie są zawsze próbą, której poddane zostaje nasze człowieczeństwo, to pamiętając o jego własnych zmaganiach z chorobą i cierpieniem, możemy uczyć się od niego, jak w tej próbie nie zwątpić i nie poddać się, jak nie zrezygnować i nie załamać, ale jeszcze raz zawierzyć Temu, który w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania sam niejako zstępuje do ostatecznych granic ludzkiej słabości i obezwładnienia człowieka” – mówił Prymas.

Za św. Janem Pawłem II powtórzył również, że „Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego” i w trosce o niego – we wszystkich potrzebnych przecież procedurach, coraz doskonalszych metodach leczenia i opieki – nigdy tego człowieka cierpiącego „nie wolno tracić z oczu”. To zaś wymaga – odwołał się ponownie do słów Jana Pawła II – „jakiejś wewnętrznej dyspozycji serca, a więc po prostu wrażliwości, która wzrusza się nieszczęściem bliźniego”.

„Trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca, bo ona świadczy o współczuciu z cierpiącym i często, pomimo wszystkich czynionych wysiłków i postępu w leczeniu, właśnie owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem naszej miłości i solidarności z cierpiącym człowiekiem” – mówił abp Polak.

homilia Prymasa Polski

Mszę św. w szpitalnej kaplicy koncelebrowali dziekan dekanatu żnińskiego i proboszcz miejscowej parafii pw. św. Floriana ks. kan. Tadeusz Nowak oraz wicedziekan i proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski ks. Sławomir Rydz. Obecni byli również: ks. kan. Piotr Rutkowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina i ks. Jarosław Banasiak, wikariusz tej parafii i kapelan w żnińskim szpitalu. W Eucharystii uczestniczyli także pracownicy, dyrekcja i pacjenci Pałuckiego Centrum Zdrowia oraz przedstawiciele lokalnych władz.

Wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II to relikwie pierwszego stopnia. Relikwiarz, w którym zostały umieszczone ufundowano z datków wiernych dekanatu żnińskiego. W kaplicy obydwa relikwiarze – św. Jana Pawła II i bł. Hanny Chrzanowskiej umieszczono na tle witraży z wizerunkami papieża i patronki pielęgniarek.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter