Błogosławieństwo na drogę

Młodzi z archidiecezji gnieźnieńskiej już w Bazylei. Przed wyjazdem spotkał się z nimi i na drogę błogosławił Prymas Polski. Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się po raz czterdziesty.

Bazylea  położona jest na styku granic Szwajcarii, Francji i Niemiec, stąd po raz pierwszy w historii, wydarzenie odbywa się w trzech państwach równocześnie. Potrwa od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018. Uczestniczy w nim prawie 20 tysięcy młodych Europejczyków, w tym blisko 5 tysięcy Polaków, którzy stanowią jedną z najliczniejszych grup. Dzień rozpoczyna się dla uczestników poranną modlitwą we wspólnocie gospodarzy spotkania. W południe i wieczorem młodzi spotykają się na wspólną modlitwę. Po południu natomiast prowadzone są dyskusje na temat religii i wiary, uczestnicy spotkania dzielą się też informacjami o swoim zaangażowaniu w miejscach, z których pochodzą, we wspólnotach kościelnych, szkołach, uczelniach i w miejscach pracy. W Bazylei odbywają się także warsztaty na temat dialogu międzyreligijnego i form współpracy ponad granicami. Wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę Taizé zorganizowało Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter