Bez faryzejskiej gry pozorów

„Chrześcijanin nie może patrzeć na rzeczywistość wyłącznie przez pryzmat zagrożeń, ale jego spojrzenie nie może być też naiwne” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak w czasie Mszy św. sprawowanej 12 października w Kamieniu Śląskim, gdzie odbyło się 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

W homilii abp Polak przypomniał, że to w Kamieniu Śląskim urodził się św. Jacek Odrowąż, żyjący osiem wieków temu patron metropolii górnośląskiej. „Prosimy, by Bóg pomnożył również naszą wiarę i sprawił, abyśmy byli, jak święty Jacek, zdolni pracować dla Bożej chwały i dla zbawienia ludzi” – zaznaczył metropolita gnieźnieński.

Odwołując się do czytanej tego dnia Ewangelii wskazał, że Jezus, mówiąc do faryzeuszów i uczonych w Piśmie, przestrzega przed życiem utkanym z pozorów, z szukania łatwych rozwiązań, z kurczowego trzymania się tego, co „już martwe i nie niosące z sobą niczego ożywczego”.

„Jezus przypomina, że nie wystarczy tylko wskazywać słuszny kierunek i o niego się głośno upominać, ale trzeba być blisko, towarzyszyć i służyć pomocą tym, którym ten kierunek się wskazuje” – przypomniał abp Polak wskazując dalej, że trzeba wracać do korzeni, do Jezusa Chrystusa i „rozeznawać czy w życiu toczy się jedynie jakaś faryzejska gra pozorów czy też życie rozkwita prawdziwie i wydaje owoce?”

homilia Prymasa Polski

Powołując się na słowa papieża Franciszka abp Polak mówił biskupom, że wszystkim potrzeba nowego spojrzenia, a także „spojrzenia rozeznającego”.

„Nie jest nim z pewnością i być nie może spojrzenie negatywne, oceniające rzeczywistość i rozpoznające w niej jedynie to, co negatywne i zagrażające. Ale nie może być to również spojrzenie naiwne, oderwane czy abstrahujące od rzeczywistości i uciekające od konieczność rozwiązywania pojawiających się problemów i trudności. To pierwsze ma bowiem niebezpieczną zdolność więzienia nas w starych schematach, w sentymentach i w jakimś wciąż nostalgicznym spojrzeniu na to, co już było, przynosząc ostatecznie tylko coraz większy niepokój i lęk. Drugie pozbawia krytycznego osądu i sprawia, że mając życie od Ducha, nie odwołujemy się do Ducha Świętego, ale próbujemy dostosować się do ducha czasów. Trzeba zaś, by nasze spojrzenie było prawdziwe i twórcze. Trzeba, by było z Ducha, który rodzi życie. Trzeba, by było z Ewangelii i zanurzone w Ewangelii” – podkreślił Prymas Polski.

Abp Polak zachęcał do modlitwy o takie właśnie spojrzenie, które „nie zatrzymuje się na tym, co w istocie drugorzędne (…) ale poważnie rozeznaje i odważnie otwiera drogi ku przyszłości”. Przywołał też słowa z ogólnopolskiej syntezy synodalnej: „władza to nie tylko odpowiedzialność, ale przede wszystkim służba”, one zaś, to znaczy władza odpowiedzialność i służba „muszą być formowane przez miłość”.

Kończące się w środę 12 października dwudniowe zebranie plenarne KEP w Kamieniu Śląskim poświęcone było m.in. pomocy uchodźcom z Ukrainy, synodalności i duszpasterstwu młodzieży. Obradom Episkopatu towarzyszyły obchody jubileuszu 50-lecia diecezji opolskiej.

za KAI
Fot. BP KEP

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter