Światło, które daje moc

Abp Wojciech Polak odebrał 22 grudnia z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczyste przekazanie miało miejsce podczas Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej. „Niech ten płomień rozświetla wszelkie ciemności” – mówił.  

Wskazując w homilii  na przyniesiony przez harcerzy ogień i przypominając, że zapalony został w grocie narodzenia Chrystusa abp Wojciech Polak podkreślił, że we wszystkich miejscach, do których został i jeszcze zostanie zaniesiony „podtrzymuje on pamięć o Bożym Narodzeniu i czyni to wydarzenie żywym”.

„Betlejemskie Światło Pokoju swym niegasnącym płomieniem zaświadcza, że nie ma na świecie takiego światła, które mogłoby je przyćmić czy zastąpić” – wskazał metropolita gnieźnieński, cytując dalej jedną z harcerek, która mówiła, że podzielone między ludzi światło jest w stanie „rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec, łącząc w ten sposób wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie”.

homilia Prymasa Polski

Prymas zachęcał też, by spróbować dotknąć istoty Bożego Narodzenia, by prawdziwie poznać i rozważyć to wydarzenie, a nie tylko „ślizgać się po jego powierzchni obrosłej tak wieloma zwyczajami i tradycjami”.

„Potrzeba nam wiary i pokory. Potrzeba zobaczyć Boże Narodzenie oczyma tych, dla których stało się ono naprawdę wyzwaniem, stało się tym wydarzeniem, które dosłownie we wszystkim przemieniło ich życie” – mówił abp Polak.

Jednym z tych świadków – wskazał dalej Prymas – był wspominany w czytanej chwilę wcześniej Ewangelii św. Józefa. To jego oczami oglądamy dziś Boże Narodzenie. Widzimy, jak to wszystko go przerasta. Jak trudno mu zrozumieć, że Ta, którą poślubił, zanim zamieszkali razem, stała się brzemienną. W swych zmaganiach i pytaniach doświadcza ciemności, wchodzi dosłownie i duchowo w noc. Bóg jednak nie pozostawia go samego.

„Anioł Pański wyjaśni mu we śnie, że to, co się teraz dzieje, co się wydarza, co zaowocuje prawdziwie Bożym Narodzeniem, nie ma żadnego ludzkiego początku. Wszystko ma swój początek w Bogu. Wszystko jest z Ducha Świętego. Wszystko jest zamiarem i dziełem samego Boga i dokonuje się tutaj jedynie dzięki Bogu” – tłumaczył abp Polak zachęcając, byśmy tak właśnie, jak św. Józef „zanurzyli się w Boże Narodzenie, całkowicie zawierzając Panu Bogu”.

 W Eucharystii uczestniczyli licznie harcerze, którzy włączyli się w oprawę liturgii, a w modlitwie powszechnej prosili m.in. za wszystkich sprawujących władzę, by troszczyli się o dobro obywateli, za harcerzy i skautów, a także za tych, do których zanieśli już lub dopiero zaniosą Betlejemskie Światło Pokoju. Eucharystię koncelebrowali: proboszcz i kustosz katedry ks. infułat Jan Kasprowicz oraz kapelan harcerzy i duszpasterz Młodzieży ks. Wojciech Orzechowski.

Przekazanie światła miało miejsce pod koniec liturgii. Prymas Polski odebrał je z rąk komendantki Hufca Gniezno. Mszę św. zakończyła harcerska modlitwa, którą wspólnie z harcerzami zaśpiewał Prymas Polski.

 

Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter