Pierwszy Prymas odrodzonej Polski

Wierni tradycji, otwarci na innych

Gratulacje dla młodych biblistów

Prymas dla „Gościa Niedzielnego”

Za dusze poprzedników

I my jesteśmy błogosławieni

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (…) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich NAJMNIEJSZYCH, Mnieście uczynili”.

Mt 25, 35-40