Prymas Polski na KUL

Jubileusz w Inowrocławiu

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

Za uparte budowanie dobra…

Prymas w Łowiczu

Matka Boża Zwycięska ukoronowana

„Nie możemy jedynie dziękować za wolność. Nie możemy też poprzestać na wspominaniu chwalebnej przeszłości. Trzeba nam wszystkim odważnie i mądrze angażować się w nasze trudne dziś, w naszą teraźniejszość, czyniąc wszystko dla wspólnego dobra, łącząc ludzi a nie dzieląc. OJCZYZNA to nasz zbiorowy obowiązek i dobro wszystkich Polaków. To znaczy, że na Tobie i na mnie ciąży wielki i święty obowiązek, z którego nigdy nie można zrezygnować, a którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek Ojczyzny”.

Prymas Polski