Prymas Polski

Papieska Kalwaria

Obdarowani, aby się dzielić

Pątnicy u celu

Pielgrzymkowo

Zaufajcie Duchowi Świętemu

Prymas u św. Anny w Oleśnie

„Do Niej idziemy, do Niej pielgrzymujemy, wpatrzeni z wiarą w Jej cudowny, święty obraz jasnogórski, wsławiony niezwykłą czcią wiernych.  Przyciąga nas Maryja do siebie. Przyciąga nasze oczy i serca. Przykuwa naszą uwagę i nasze tęsknoty. Przychodzimy do Niej, aby powierzać Jej nas samych, nasze troski i kłopoty, radości i nadzieje. I my bowiem wierzymy, że jest taką MATKĄ, która bierze sobie do serca problemy i interweniuje, która potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie i stanowczo o nie się zatroszczyć”

Prymas Polski