Oaza Wielka

„Kościół nie jest dla siebie, nie jest ufortyfikowaną twierdzą. Kościół to wspólnota w drodze, która wychodzi do innych, która innych spotyka i ogarnia. Masz dawać, a nie powtarzać bez przerwy: ja, dla mnie, o mnie, ze mną”.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył 28 lipca w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. dla wspólnot oazowych odbywających letnie rekolekcje w różnych ośrodkach rekolekcyjnych archidiecezji gnieźnieńskiej. Na tradycyjny Dzień Wspólnoty do Gniezna przyjechali członkowie: Oazy Rodzin I stopnia, Oazy Nowego Życia I stopnia oraz Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin. Mszę św. wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem celebrowali duszpasterze wspólnot oraz diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życia ks. Marek Siwka i diecezjalny moderator Domowego Kościoła ks. Tomasz Krawczyk.

„W Kościele nie chodzi tylko o to, aby ten, kto ma większą odpowiedzialność wyłącznie troszczył się o innych, ale aby wiedział, że Kościół zbudowany jest na tych najmniejszych” – mówił w homilii Prymas Polski odnosząc się do czytanego w liturgii słowa Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, w którym apostoł mówi o Kościele jako jedności, zestawiając go z ciałem człowieka, a nawet z ciałem samego Chrystusa. Tak, jak wszystkie członki w ciele są potrzebne i użyteczne, tak w Kościele wszyscy są równo ważni i potrzebni, a ci którzy otrzymali większą odpowiedzialność winni pamiętać – powtórzył raz jeszcze Prymas – że Kościół budowany jest szczególnie poprzez tych najmniejszych i najsłabszych, którzy w sposób rzeczywisty, nie metaforyczny, doświadczają cierpień Chrystusa.

Abp Polak przypomniał również, że woda chrztu świętego, woda, w której „zanurzony jest krzyż”, wzywa nas do dawania odważnego świadectwa wobec innych. „Do Kościoła przyjdą, do nas przyjdą, jeśli będzie tam światło, jeśli będzie nadzieja, jeśli będzie w nas Boży Duch i moc, która nie jest z nas, ale z Chrystusa” – podkreślił abp Wojciech Polak przypominając za papieżem Franciszkiem, że Kościół jest wspólnotą w drodze i jednocześnie przestrzegając przed nieustannym skupianiem uwagi na samym sobie. „Ja, dla mnie, o mnie, ze mną, przeze mnie. Papież Franciszek mówi o pewnej autoreferencyjności, czyli o odnoszeniu wszystkiego do siebie. Kościół zaś to wspólnota, która nie jest dla siebie, nie jest ufortyfikowaną twierdzą, ale która wychodzi, spotyka i ogarnia innych. Masz więc dawać, masz się otwierać, masz być w drodze” – mówił abp Polak.

W modlitwie powszechnej oazowicze modlili się m.in. za rządzących, aby podejmując decyzje kierowali się dobrem wspólnym narodu, za małżeństwa przeżywające trudności, a także o beatyfikację założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Pod koniec Mszy św. odczytano List Jedności do papieża Franciszka, w którym uczestnicy rekolekcji prosząc Ojca Świętego o apostolskie błogosławieństwo zapewnili o modlitewnej pamięci oraz pragnieniu „kształtowania w sobie nowego człowieka, który chce iść i głosić Ewangelię całemu stworzeniu”. „Pragniemy, aby to obwieszczanie orędzia Dobrej Nowiny było poparte przestrzeganiem największego przykazania – miłości Boga i ludzi” – napisali uczestnicy rekolekcji.

 

 

Fot. B. Kruszyk

 

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter