Za zmarłych współbraci

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył Mszy św. na zakończenie dorocznych rekolekcji KEP na Jasnej Górze. W czasie Eucharystii biskupi modlili się za zmarłych współbraci i poprzedników.

Czterodniowe rekolekcje, trwające od poniedziałku 18 listopada, zwieńczyła w czwartek 21 listopada uroczysta Eucharystia celebrowana w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i koncelebrowana przez księży biskupów oraz nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio. Tradycyjnie, podczas ostatniej Mszy św. rekolekcyjnej biskupi modlili się za swoich poprzedników – Eucharystię rozpoczął Apel modlitewny za zmarłych po II wojnie światowej członków Konferencji Episkopatu Polski.

„Papież Benedykt XVI w Encyklice Spe Salvi zapewnia nas, że duszom zmarłych można dać pokrzepienie i ochłodę poprzez Eucharystię, modlitwę i jałmużnę. W ciągu bowiem wszystkich wieków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granice śmierci. To przekonanie również dziś pozostaje pocieszającym doświadczeniem” – mówił we wstępie do Mszy św. abp Wojciech Polak, po czym wymienił imiona i nazwiska wszystkich zmarłych kardynałów, arcybiskupów i biskupów.

Rekolekcje pod hasłem: „Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa” poprowadził w tym roku o. dr Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego, profesor teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie. W ciągu czterech dni biskupi wysłuchali ośmiu konferencji poświęconych Eucharystii. W programie znalazła się wspólna modlitwa brewiarzowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz codzienna Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym. Środa była dla biskupów tradycyjnie dniem sakramentu pokuty i pojednania. Biskupi obejrzeli również film. Tym razem był to obraz „Nieplanowane”.

BPJG
Fot. BP KEP
Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter