1939-2019

„Wobec pychy i nienawiści, wobec chęci zemsty i odwetu, wobec pojawiających się nowych zagrożeń, wobec szatańskiego podsycania i budzenia wciąż nowych demonów wojny, sam Jezus wskazuje nam postawy odmienne i przeciwne”.

Abp Wojciech Polak w łączności z biskupami w całej Polsce, celebrował 1 września w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie Mszę św. w intencji ofiar II wojny światowej, prosząc wraz z wiernymi o pokój na świecie. W krótkiej homilii, poprzedzającej odczytanie wspólnego słowa biskupów polskich i niemieckich, Prymas przyznał, że II wojna światowa, która pochłonęła miliony niewinnych istnień ludzkich, przynosząc światu ogrom nieszczęść i krzywd, jest nadal wołaniem o naszą pokorę i nawrócenie.

„Wobec pychy i nienawiści, wobec chęci zemsty i odwetu, wobec pojawiających się przed ludzkością nowych zagrożeń, wobec szatańskiego podsycania i budzenia wciąż nowych demonów wojny, sam Jezus wskazuje nam postawy całkowicie odmienne i przeciwne” – mówił metropolita gnieźnieński powtarzając za papieżem Franciszkiem, że stając się głosem tych, którzy głosu nie mają Chrystus zwraca się do nas z przejmującym apelem, abyśmy „wczuli się w cierpienia i niepokoje ubogich, głodnych, usuniętych na margines, uchodźców, przegranych życiowo, odrzucanych przez społeczeństwo i arogancję silniejszych”.

homilia Prymasa Polski 

Prymas przyznał również, że śmiertelne żniwo II wojny światowej, zrodzone z nienawiści i pogardy dla człowieka, wciąż woła o naszą pamięć i modlitwę. Modlitwa zaś oraz wsłuchiwanie się w Chrystusową Ewangelię „uczy nas pokory i miłości, umacniając jednocześnie nasze serca w poszukiwaniu przebaczenia, pojednania i pokoju”.

W dalszej części kazania abp Wojciech Polak odczytał wspomniane wspólne słowo biskupów polskich i niemieckich, przygotowane z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zgodnie z decyzją biskupów uczestniczących w niedawnej Radzie Biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze tekst rocznicowego przesłania Episkopatów Polski i Niemiec miał zostać odczytany 1 września we wszystkich kościołach katedralnych. Jak stwierdził, jest on nie tylko znakiem wspólnej pamięci, ale również troski i głębokiego przekonania, „że właśnie ze wspólnej pamięci rodzi się inspiracja dla wspólnej teraźniejszości i przyszłości”.

słowo biskupów polskich i niemieckich

Zgodnie z decyzją Prymasa Polski 1 września w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej o godzinie 14.00 zabiją również dzwony dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej, poległych polskich żołnierzy oraz pomordowanych kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, którzy niejednokrotnie oddali życie służąc bliźnim. Kościół gnieźnieński wyszedł z wojennej zawieruchy dotkliwie okaleczony, a duchowieństwo poddane eksterminacji przeszło krwawe martyrologium. Życie straciło łącznie 138 kapłanów, z czego 92 w obozach koncentracyjnych, przez które przeszło łącznie 164 kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Ośmiu kapłanów wyniesionych zostało na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej upamiętnia tablica umieszczona w kruchcie katedry przy Drzwiach Gnieźnieńskich, która wymienia ich wszystkich z imienia i nazwiska.

archidiecezja gnieźnieńska w czasie II wojny światowej

Udostępnij naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter